Escudos de bandeira real roxa

2 diferentes gráficos de escudos de bandeira real.